INFO

Selamat datang ke Sistem eZi2Care, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sistem eZi2Care membolehkan pengguna mendaftar untuk menyertai Kursus Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak PERMATA (KAP) yang dilaksanakan oleh agensi yang diiktiraf oleh JKM diseluruh negara.

Pautan Borang Rujukan

Hubungi Kami

Sebarang pertanyaan mengenai sistem eZi2Care,
Sila klik Hubungi Kami :
Hubungi Kami

Senarai Jadual Kursus
Bil Tarikh Kursus Lokasi Agensi Pelaksana Status