INFO

Selamat datang ke Sistem eZi2Care, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sistem eZi2Care membolehkan pengguna mendaftar untuk menyertai Kursus Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak PERMATA (KAP) yang dilaksanakan oleh agensi yang diiktiraf oleh JKM diseluruh negara.

Pengumuman

1. Semua agensi diminta utk membuat pemakluman bersurat kpd JKMN bagi pelaksanaan KAP..

2. Semua agensi perlu mendapatkan cadangan TASKA dari penyelaras kanak-kanak JKMN bagi tujuan latihan praktikum dan amali.

3. Sila pastikan Jadual KAP dikemukakan sebulan sebelum kursus dijalankan bagi mengelakkan sebarang kesulitan.

4. Sila pastikan nama dan maklumat peserta dilengkapkan selewat-lewatnya pada jam 12.00 PM (hari kedua kursus) bagi mengelakkan nama peserta tidak dapat didaftarkan untuk menduduki peperiksaan.